Jan 14:23

Słowo pisane

Zgromadzenia

20.03.2021r. - wieczorne Marian cz.1 - Dzieci Boga

10. 04. 2021 Marian - A PAN IM POMAGAŁ

09.03.2021r. wieczorne Marian - Posłuszni Panu Jezusowi Chrystusowi mają Jego Ducha

06.03.2021r. - wieczorne Marian - Miłość do Jezusa Chrystusa w nas

25.03.2021r. wieczorne Marian - Wiara

08 03 2021 wieczorne Marian - JEZUS CHRYSTUS I JEGO OBLUBIENICA

10.04.2021r. wieczorne Marian - Ojciec przyprowadził nas do Syna, a Syn prowadzi nas do Ojca

zgr.03.04.2021 Marian - Chodźmy zawsze w Panu Jezusie Chrystusie.

18.02.2021r. - wieczorne Marian - Bogaty młodzieniec

03.04.2021 wieczorne Marian - Odpocznienie w Jezusie Chrystusie

30.03.2021 wieczorne Marian - Wszystko mamy dzięki Panu naszemu Jezusowi Chrystusowi.

28.02.2021 wieczorne Marian - Boże przymierza

15.03.2021 wieczorne Marian - Boże upodobania

22.02.2021r. wieczorne Marian - Doświadczenia w byciu uczniem Jezusa Chrystusa

27.03.2021 wieczorne Marian - O apostole Piotrze

27 03 2021 Marian - MIŁOWANIE JEDNEGO BOGA I BLIŹNIEGO SWEGO JAK SIEBIE SAMEGO

26.02.2021r. wieczorne Marian - Tego, co w górze szukajcie i o tym myślcie

05.03.2021. wieczorne Marian - Chwała Ojca jaśniejąca na Obliczu Jezusa Chrystusa.

07 03 2021 wieczorne Marian - MIŁOŚĆ BOGA DO SWEGO LUDU

12 03 2021 wieczorne Marian - Mądrość cielesna i Mądrość Boga