Jan 14:23

Słowo pisane

Zgromadzenia

05 04 2024 wieczorne Marian – Tyś jest Chrystus Syn Boga Żywego

Zgr.23.03.24r. Cel nasz wyznaczony w Jezusie Chrystusie. (poranne Marian)

31 03 2024r wieczorne Marian – Sprawiedliwość Boga w nas cz4

Zgr. 30.03.2024r. Sprawiedliwość Boga w nas. (poranne Marian)

Zgr. 16.03.24r. Duch Syna Bożego wołający w nas Abba, Ojcze. (poranne Marian)

zgr 31 03 2024 cz.5 Marian – Sprawiedliwość Boga w nas cz.3

Zgromadzenie 14.02.2024r. Marian Rozważanie Ewangelia Jana 16,12-15.

02.03.2024r. Jedno Ciało Jezusa Chrystusa. (wieczorne Marian)

22 03 2024 wieczorne Marian – Boże mój, Boże mój czemuś mnie opuścił?

16 03 2024 wieczorne Marian – Duch Syna Bożego wołający w nas Abba, Ojcze cd

27.01.2024r. Marian - Wykupieni z marnego postępowania

15 03 2024 wieczorne Marian – Jezus Chrystus wystarczający dla każdego w Niego wierzącego

zgr 06 03 2024r Rozważanie Ew. Jana 8,1-11; Marian

16.02.2024r. Atakowana ważność Jezusa Chrystusa w naszej codzienności. (wieczorne Marian)

26.01.2024r. wieczorne Marian - Poczytujcie to sobie za najwyższą radość

zgr 02 03 2024 Marian – Jedną Ofiarą Jezusa Chrystusa

Zgr.10.02.2024r. Marian - Obróciliście prawo w truciznę a owoc sprawiedliwości w piołun

zgr 24 02 2024 Marian – Światłość świeci w ciemności

Zgr. 13.01.2024r. Marian - Pobożność a bezbożność.

17 02 2024 Marian – Świadectwa Izraela i świadectwa Społeczności wywołanych w Jezusie Chrystusie cd