Jan 14:23

Słowo pisane

Zgromadzenia

26.01.2024r. wieczorne Marian - Poczytujcie to sobie za najwyższą radość

zgr 02 03 2024 Marian – Jedną Ofiarą Jezusa Chrystusa

Zgr.10.02.2024r. Marian - Obróciliście prawo w truciznę a owoc sprawiedliwości w piołun

zgr 24 02 2024 Marian – Światłość świeci w ciemności

Zgr. 13.01.2024r. Marian - Pobożność a bezbożność.

17 02 2024 Marian – Świadectwa Izraela i świadectwa Społeczności wywołanych w Jezusie Chrystusie cd

zgr 17 02 2024 Marian - Świadectwa Izraela i świadectwa społeczności wywołanych w Jezusie Chrystusie

09 02 2024 wieczorne Marian – Cząstki Ciała Jezusa Chrystusa

02.02.2024r. wieczorne Marian - Psalm 2

13.01.2024r. wieczorne Marian - Dlaczego tak trudno żyć w dobru Chrystusowym

20.01.2024r. Nauczanie Pana Jezusa Chrystusa o łasce i prawdzie. (wieczorne Marian)

22.07.2023 Marian – Słowo przed modlitwą - Pokuta darem danym nam od Boga

15.07.2023r. Marian - Słowo przed modlitwą - Wzajemna przyjaźń Jezusa i Kościoła Jego

08.07.2023 Marian – Słowo przed modlitwą - Zwycięzcy wraz z Jezusem Chrystusem

03 02 2024 wieczorne Marian – Najtrudniejsze zadanie, dane nam na całe nasze ziemskie życie cd

08.12.2023r. Boży lud (wieczorne Marian)

30.12.2023r. - Wielka wiara - (wieczorne Marian)

23.12.2023r. Diabeł i ludzie próbujący zapanować nad Panem Jezusem Chrystusem. (wieczorne Marian)

zgr 03 02 2024 Marian - Najtrudniejsze zadanie, dane nam na całe nasze ziemskie życie

zgr 31 01 2024 Rozważanie Psalm 139; Marian