Jan 14:23

Słowo pisane

Zgromadzenia

Obóz. 06.08.2022r. Duch Boży stworzył mnie, a tchnienie Wszechmocnego ożywiło mnie - poranne Marian.

Obóz. 03.08.2022r. Marian poranne - Wszyscy podobni do Jezusa Chrystusa

Obóz. 7.08.2022r. Marian - Wszystko co Boże dzieje się przez Ducha Bożego. (poranne)

29 08 2022 Wieczorne rozmowy o Ewangelii Łukasza 21,1-22,65 Marian

08.08.2022 Marian - Rozważanie 1, 2 i 3 list Jana

15.07.2022r. wieczorne Marian - Myślący, mówiący i żyjący w Jezusie Chrystusie

Obóz 04 08 2022 poranne Marian – Świadectwo Jezusa Chrystusa

01.07.2022r. wieczorne Marian - Gniew Boży i gniew diabła

24.06.2021r. Marian - Prawdziwa światłość już świeci

03.08.2022 Marian - Rozważanie Jana 15 do 21

Obóz 02 08 2022 poranne Marian - Wiara i znajomość Imienia Boga i Jego Syna

Obóz 05 08 2022 poranne Marian – Nie według ciała lecz według Ducha

18.06.2022r. Marian - Cudowne dawanie w Bożej rodzinie – cz. 3

zgr.02.07.2022r. Marian - Łagodność Baranka w Jego Oblubienicy

26.06.2021r wieczorne Marian - Mądry zrozumie, a rozumny to pozna

01 08 2022 poranne Marian - Szczęśliwi ubodzy w duchu

23.07.2022 Marian – Duchowy człowiek ma duchowe potrzeby

29 06 2022 Rozważanie Hebr 6,11-20; Marian

25.06.2022 ranne Marian „Jeden jest tylko dobry, Bóg”

02 07 2022 wieczorne Marian - Cały lud Boży Boga znać będzie