Jan 14:23

Słowo pisane

Zgromadzenia

25.09.2021r. wieczorne Marian - I otworzył Bóg oczy ich i nasze

26.01.2021r. wieczorne Marian - Pan Jezus Chrystus – nasz Lekarz

24.09.2021r. wieczorne Marian – Określony cel mówienia i działania

08.10.2021r. wieczorne Marian - Zbawiciel Sędzią cz1

07.07.2021r. Marian - Rozważanie – List do Hebrajczyków 11,13-16

02.10.2021r. wieczorne Marian - Niebezpieczeństwo skażenia myśli

09.10.2021 wieczorne Marian - ZBAWICIEL SĘDZIĄ CZ.2.

20.08.2021r. – wieczorne Marian - Nie jak ja chcę, ale jak Ty

01.10.2021r. - wieczorne Marian - W Imieniu Jezusa Chrystusa

24.07.2021r. Marian - Poznawanie Boga i wykorzystywanie czasu swego nawiedzenia

20.21.05.2016 Marian - List do Efezjan 1,15-23 (cztery kazania)

14.05.2016 Marian - NAJDROŻSZE MIESZKANIE

23.04.2016 Marian - ZWYCIĘZCY

19.06.2014 Marian - ŻYCIE I ŚMIERĆ W MOCY JĘZYKA

19.06.2014 Marian - ZAMYSŁY DIABŁA

20.06.2014 Marian - ZAWSTYDZENI W ZŁY I DOBRY SPOSÓB

14.02.2009. Marian - Objawienie Serca Ojca w Jezusie Chrystusie

Zgr.4.10.14r. - Dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych

10.07.2014 Marian - ROZWAŻANIE EWANGELII JANA 10,31-39

16.10.2016 Marian - ZNACZENIE OFIARY SYNA CZŁOWIECZEGO