Jan 14:23

Słowo pisane

Zgromadzenia

06.01.2023r. wieczorne Marian - Będziecie Moimi świadkami cz.2

14.01.2023r. wieczorne Marian - Idź precz ode Mnie, szatanie

zgr 18 01 2023r Rozważanie Hebr 11,1.2; Marian

21 01 2023 wieczorne Marian – Bo jeśli odbudowuję to co zburzyłem

07.01.2023r wieczorne Marian - Trwajcie we Mnie, a Ja w was cz.4

07.01.2023r. Marian - Ojcze, odpuść im, bo nie wiedzą, co czynią

31.12.2022r. Marian - Każde Słowo wypowiedziane przez Jezusa Chrystusa

zgr 14 01 2023 Marian – Kto ma uszy niech słucha co mówi Duch Prawdy

Zgr. 16.12.2022 wieczorne Marian - Jednak świątynki na wzgórzach pozostały.

Zgr. 01.01.2023r. Marian - Nie na próżno się trudziłem

30.12.2022r. wieczorne Marian - Za kim my idziemy

Zgr.06.01.2023 Marian – Berłem Mojego Syna wzgardzili cz1

Zgr.26.12.2022 Marian – Absolutna wszechwładza Boga we wszystkich i we wszystkim cz7

Zgr.24.12.2022r. Marian - Absolutna wszechwładza Boga we wszystkich i we wszystkim. cz.2

25.12.2022r. wieczorne Marian - Absolutna wszechwładza Boga we wszystkich i we wszystkim – cz. 6

24.12.2022 wieczorne Marian – Absolutna wszechwładza Boga we wszystkich i wszystkim cz3

23.12.22 wieczorne Marian - Absolutna Wszechwładza Boga we wszystkich i we wszystkim cz1 Bojaźń Boża

25.12.2022 (popołudniowe) Marian - Absolutna wszechwładza Boga we wszystkich i we wszystkim - cz. 5

25.12.2022r. Marian - Absolutna wszechwładza Boga we wszystkich i we wszystkim – cz. 4

09 12 2022 wieczorne Marian – Wszystko mogę w Chrystusie Jezusie