Jan 14:23

Słowo pisane

Zgromadzenia

29 06 2021 (wieczorne) Marian - W ZMARTWYCHWSTANIU JEZUSA CHRYSTUSA NASZE ZMARTWYCHWSTANIE

25 06 2021 wieczorne Marian - PRZEZ WIARĘ

15.06.2021r. wieczorne Marian - Płomienni duchem Panu służcie.

29.05.2021 wieczorne Marian - Pamiętajmy zawsze co Bóg nam uczynił i obiecał

30.04.2021r. wieczorne Marian - Nasz stan w modlitwie do Boga

22.03.2021r. wieczorne Marian - Dzieci Boga cz. 3

20 06 2021 wieczorne Marian - MIŁOŚĆ CHRYSTUSOWA W NAS

11 06 2021 wieczorne Marian - GDY ZIARNO BOŻEGO SŁOWA PADŁO MIĘDZY CIERNIE

29.05.2021 Marian - Święty zaczyn i grzeszny zaczyn

12 06.2021 wieczorne Marian - GDY ZIARNO BOŻEGO SŁOWA WPADŁO W DOBRĄ ZIEMIĘ

12.06.2021r. Marian - Przez ciężkie doświadczenia do poznania łaski Boga

zgr.05.05.2021r Rozważanie Ew. Jana 10,1-18; Marian

03 06 2021 Marian - JEZUS CHRYSTUS WŚRÓD KPIN PIECZĘTOWAŁ NASZĄ ŚMIERĆ DLA GRZECHU

23.05.2021r. wieczorne Marian - Kto zważa na Słowo, znajduje szczęście

27 05 2021 wieczorne Marian - BOŻE W TWOICH ZAMYSŁACH WOBEC NAS NIKT CI NIE DORÓWNA

22 05 2021 Marian - MIŁOŚĆ ZAKRYWA MNÓSTWO GRZECHÓW

18 05 2021 wieczorne Marian - NIKOMU NIC ZŁEGO NIE UCZYNIŁ

20.05.2021 wieczorne Marian - po chrzcie

13.05.2021 wieczorne Marian - Bóg decyduje o wszystkim

18.04.2021r wieczorne Marian - Ten, który zaczął w nas dobre dzieło