Jan 14:23

Słowo pisane

Wiersze

Ja jestem ciastkiem ryżowym żywota

Wiersz

Głosząc Ewangelię

Wiersz

Przyszedł, bowiem Syn Człowieczy

Przyszedł, bowiem Syn Człowieczy

Aby szukać i zbawić to, co zginęło

Aby zbawienie od grzechu każdego

Weszło do domu dla Niego otwartego

Świadomość Boga

Wiersz

Wyjście Izraela z niewoli Egipskiej

Wiersz

Chrześcijańskie cmentarzysko

Wiersz

Poruszanie się po planecie Ziemia

Wiersz

Jesienną porą

Wiersz

Pod wiatr tego świata

Wiersz