Jan 14:23

Słowo pisane

Głosząc Ewangelię

1.Kiedy głosisz Słowo, bądź pełen pokory

Siej Słowo z wiarą, że Pan dał już zbiory

Oczekuj cierpliwie, już z radosnym sercem

Gdyż Słowo zasiane wyda z siebie więcej

 

2.Siej pełen miłości, w Bożej cierpliwości

Siej w mocy Ducha, znając miłość Boga

Co dał Swego Syna, by powstała Droga

By jak wracać mieli, ci, co Jezusa przyjęli

 

3.Niech Duch Święty otwiera twoje oczy

Byś wyraźnie widział Boga w Jego mocy

Który Swe potężne ramiona otwiera

By przyjąć, obmytych krwią Odkupiciela

 

4.Patrz na Jego Oblicze, jakże On szczęśliwy

Następny  grzesznik przyjął swe zbawienie

Ojciec w Swej miłości ma Swe wypełnienie

Do Królestwa Syna, jego przeniesienie

 

5.Siejąc patrz na to, co stanie się później

To da ci siłę Boga, gdy wojna się wzmocni

Gdy wróg ich trzyma jeszcze w niewoli

Tych, którym głosisz o świętej Ojca woli

 

6.Uderzaj Słowem, czynem i modlitwą wiary

Wróg będzie coraz słabszy, chwieją się filary

Człowiek z prochu wzięty już to zrozumiał

Że Bóg w Swoim Synu daje mu zbawienie

 

7.Wie, że Jezus jest z grzechów zbawiającym

Przyjmując Jezusa, stał się już zbawionym

Z Ojcem pojednanym, dla Niego żyjącym

Radość zbawionego, już zawsze mającym

 

8.Takim to sposobem siejący ze łzami Słowo

Zbiera radość patrząc na nowo zrodzonego

Z Boga w Duchu Świętym, już prowadzonego

Do świętych czynów Jezusa, w nim żyjącego

 

9.Tak to z przeklętego, na śmierć skazanego

Bez Boga na świecie i bez nadziei żyjącego

Bezradnego grzesznika, złego niewolnika

Jest on teraz uwolnionym synem w Jezusie

 

10.Chwała Bogu drodzy zwiastuni Słowa Bożego

Którzy znosicie wiele przeciwności od złego

Pamiętajcie zawsze jak macie wiele radości

Gdy w grzeszniku wiara w Jezusa zagości