Jan 14:23

Słowo pisane

Zgromadzenia

11.03.2021 wieczorne - Pełniący wolę Ojca, który jest w Niebie

21.02.2021r. – wieczorne - Jezus Chrystus oczyszcza i uczy

13 03 2021 Marian - CÓŻ WIĘC MAM UCZYNIĆ Z JEZUSEM CHRYSTUSEM

25.02.2021 wieczorne Marian - Rośnijmy w bogactwie Chrystusowym

20.02.2021r. – wieczorne - Boże cudowne działanie w nas i przez nas

06.03.2021r. Marian - Syn wspaniałego Ojca jest naszą żywą nadzieją

19.02.2021r. – wieczorne Marian - Ślepy Bartymeusz

23 02 2021 wieczorne Marian - WSPANIAŁA WOLA OJCA

12.02.2021 wieczorne Marian - Słowo Boże

27 02 2021 Marian - DOSKONALE SPRAWIEDLIWY SĘDZIA

13 02 2021 wieczorne - JEZUS CHRYSTUS ARCYKAPŁANEM NASZEGO WYZNANIA

16.02.2021r. Wytrwała modlitwa jest miła Bogu. (wieczorne)

09.02.2021r. - wieczorne Marian - Boże naczynia

11.02.2021r. – Marian - Duch i Oblubienica mówią: Przyjdź! – Tak, przyjdę wkrótce

Zgr. 20.02.21r. Rozpoznanie czasu nawiedzenia swego.

22.01.2021 Marian - Swobodny dostęp do Boga w Jezusie Chrystusie

14.02.2021r. - wieczorne - Czyńmy wszystko w miłości do Boga, miłując się nawzajem

08.02.2021 Marian - Biegnijmy, zawsze patrząc na Jezusa Chrystusa

13.02.2021 Marian - PRZEZ WYTRWAŁOŚĆ ZYSKACIE DUSZE SWOJE

05.02.2021r. wieczorne - Uwielbiony Ojciec w Synu, a Syn w Ojcu, uwielbiony Syn w nas i my w Synu