Jan 14:23

Słowo pisane

Zgromadzenia

27.08.2021r. wieczorne Marian - Wiara wdzięczna Bogu za wszystko.

11.09.2021 Marian - Poznawajmy Boga i Pana naszego Jezusa Chrystusa

03.09.2021 wieczorne Marian - Nasze ziemskie ciało

10 09 2021 wieczorne Marian - Wszystko za wszystko

04 09 2021 Marian - KTO PANA JEZUSA CHRYSTUSA ZNA

14.06.2021 wieczorne Marian - Duch ożywia

01.09.2021 Rozważanie Dzieje Apostolskie 2:22-33. - Marian

22.05.2021 wieczorne Marian - Ci, którzy będą wiecznie z Bogiem

24.05.2021 wieczorne Marian - Nasze serce według Serca Bożego

28 08 2021 Marian - CZY ŻYJEMY CZY UMIERAMY PAŃSCY JESTEŚMY

Zgromadzenie 28.06.21r. W śmierci Jezusa Chrystusa nasza śmierć. (wieczorne)

10.05.2021r. wieczorne Marian - Miłość spójnią doskonałości.

04.06.2020 Marian - Święci uniesieni będą w chwale naprzeciw Syna Bożego i Człowieczego (wieczorne)

zgr.17 07 2021 Marian - UBÓSTWEM CHRYSTUSA JEZUSA

29 06 2021 (wieczorne) Marian - W ZMARTWYCHWSTANIU JEZUSA CHRYSTUSA NASZE ZMARTWYCHWSTANIE

25 06 2021 wieczorne Marian - PRZEZ WIARĘ

15.06.2021r. wieczorne Marian - Płomienni duchem Panu służcie.

29.05.2021 wieczorne Marian - Pamiętajmy zawsze co Bóg nam uczynił i obiecał

30.04.2021r. wieczorne Marian - Nasz stan w modlitwie do Boga

22.03.2021r. wieczorne Marian - Dzieci Boga cz. 3