Jan 14:23

Słowo pisane

Zgromadzenia

26.05.2016 Odsłonięcie tajemnicy - Marian

23.11.2016 - Rozważania Ew. Mateusza 9,14 -17

zgr. 01.10.2016r. Marian wieczorne - Dokonane zbawienie

19.11.2016 - Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił? - Marian

I PODZIWIALI GO - 29.10.2016 - Marian

20.11.2016 - OTO WSZYSTKO STAŁO SIĘ NOWE - Marian

CZY WIDZISZ CO Z TYM BĘDZIE - 30.10.2016 - Marian

ZMIANA MYŚLENIA - 2.10.2016 - Marian

HOSANNA SYNOWI DAWIDOWEMU - 1.10.2016 - Marian

Z NASIANIA NIESKAZITELNEGO - 11.09.2016 - Marian

KRZYŻ PANA - NASZ KRZYŻ - Marian

Trzy kazania wygłoszone w 1995 i 1996 r0ku

Moc krwi Pana Jezusa Chrystusa - Marian

Kazanie wygłoszone w 1994 roku

ZNACZENIE OFIARY SYNA CZŁOWIECZEGO - 16.10.2016 - Marian

Burzenie warowni - 18.19.06.2016 - Marian

Kazania wygłoszone 18 i 19.06.2016 roku

KRZYŻ CHRYSTUSOWY W NAS - 17.09.2016 - Marian

KRZYŻ CHRYSTUSOWY W NAS

Nienawiść i miłość Boga w nas - 25.06.2016 - Marian

        Nienawiść i miłość Boga w nas

NAJDROŻSZE MIESZKANIE - 14.05.2016 - Marian

         NAJDROŻSZE MIESZKANIE