Jan 14:23

Słowo pisane

Pewien linoskoczek przechodził po linie nad wodospadem Niagara

Pewien linoskoczek przechodził po linie nad wodospadem Niagara. Przechodził tam i z powrotem, niosąc na sobie różne rzeczy, a ludzie patrzyli z podziwem na jego czyn. W pewnym momencie zapytał ich, czy wierzą, że kogoś z nich też mógłby tak przenieść na drugą stronę. Wszyscy jednogłośnie potwierdzili, że oczywiście, że wierzą, jakżeby inaczej. Przecież widzieli jak pewnie poruszał się po linie. Wtedy on spytał ich: kto pierwszy gotów jest z tą wiara usiąść mu na ramionach, a on przeniesie go na drugą stronę. Wtedy jeden patrzył na drugiego, a nie znalazł się nikt, co by usiadł na ramionach linoskoczka. Oni wierzyli w niego, ale mu nie ufali. Tak wielu ludzi łączy wiarę w Jezusa Chrystusa z rozumem, a nie z ufnością. Dlatego tak wielu ludzi mówi, że wierzą, ale w codzienności wyraźnie widać, jak Mu nie ufają, że sobie poradzi i z nimi, przenosząc ich nad codziennością wszelkich przeciwności, poza śmierć. Przecież poniósł na krzyż grzeszników wraz z ich grzechami. Przecież podniósł w Swoim zmartwychwstaniu do życia tych, którzy przyjęli miejsce śmierci w Nim. Jest jeszcze więcej z podniesienia do życia. Pan Jezus Chrystus powiedział: „Kto Mi zaufa nie będzie zawstydzony.”