Jan 14:23

Słowo pisane

Wstęp

"Chrześcijańska Rodzina"

 

                                                           Z roku 1674

                                                                       Przez

                                                           John Bunyan

                                                           [1628-1688]


Nakłaniam was w imię Pana Jezusa Chrystusa, abyście żyjąc tu na tej ziemi, byli naczyniami zaszczytnymi i zdatnymi do użytku przez Pana i przygotowanymi do dobrych uczynków [1 Tym. 6,18]. Uczcie się więc, abyście umieli odróżniać to, co słuszne, od tego, co niesłuszne, abyście byli czyści i bez nagany na dzień Chrystusowy." [Flp 1,10] Pragnijcie społeczności z Bogiem: "Starajcie się tedy usilnie o większe dary" do służby w Kościele [1 Kor 12,31].

 

My, którzy zostaliśmy wykupieni spośród ludzi i radujemy się nadzieją chwały Bożej, oczekując błogosławionej nadziei - chwalebnego ukazania się naszego wielkiego Boga i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa, zastanówmy się, jakimi ludźmi powinniśmy być? Powinniśmy prowadzić święte i bogobojne życie. [Tytusa 2:13; 2 Piotra 3:11].

 

Chcę, abyście szczerze i uczciwie przyjrzeli się obowiązkom i dziełom, do których Bóg was zobowiązał w swoim Słowie, zgodnie z waszym miejscem w życiu, powołaniem i relacjami na tym świecie.