Jan 14:23

Nagrania audio

09.09.2023 Wieczorne Marian - Trwanie w czystości Chrystusa przez oczyszczanie się w Jego krwi