Jan 14:23

Nagrania audio

zgr. 23.09.12r. cz.3 Dawid - Prowadzeni przez Boga