Jan 14:23

Nagrania audio

zgr.25.02.2023r Marian - Słowo przed modlitwą - Wytrwanie w decyzjach zgodnych z wolą Boga