Jan 14:23

Nagrania audio

zgr.03.07.2024r Rozważanie Dz.Ap.20,17-25; cz.3 Tomek