Jan 14:23

Nagrania audio

zgr.05.06.2024r Rozważanie Ew.Łukasza 4,14-22; cz.1 Darek