Jan 14:23

Nagrania audio

zgr.13.09.2023r Rozważanie Ew.Mateusza 8,5-13; cz.2 Tomek