Jan 14:23

Nagrania audio

zgr.07.09.2022r Rozważanie Księgi Jeremiasza 7,21-27 cz.1 Darek