Jan 14:23

Nagrania audio

zgr.11.05.2022r Rozważanie Ew.Mat.19,23-30; cz.2 Radek Ch