Jan 14:23

Nagrania audio

zgr.03.03.2018r (poranne) cz2 Leszek - Wielkość i wspaniałość Boga