Jan 14:23

28 Grzech a uświecenie, nieposłuszeństwo a posłuszeństwo