Jan 14:23

17 Każdy kto się gniewa na brata swego

Nagrania w tym folderze