Jan 14:23

10 Bóg dający grzesznikowi miejsce pokuty

Nagrania w tym folderze