Słowo pisane

Książki przetłumaczone i oczekujące na korektę

C.H.Mackintosh - Notes on Deuteronomy - Księga Powtórzonego Prawa

Książka bez korekty błędów, do poczytania dla pragnących zapoznać się z jej treścią. Jest w niej parę stwierdzeń z którymi się nie zgadzamy, ale w olbrzymiej części jest na pewno godna przeczytania i zastosowania. Tłumaczona z języka rosyjskiego na polski.

C.H.Mackintosh - Notes on Numbers - Księga Liczb

Książka bez korekty błędów, do poczytania dla pragnących zapoznać się z jej treścią. Jest w niej parę stwierdzeń z którymi się nie zgadzamy, ale w olbrzymiej części jest na pewno godna przeczytania i zastosowania. Tłumaczona z języka rosyjskiego na polski.

C.H.Mackintosh - Notes on Leviticus - Księga Kapłańska

Książka bez korekty błędów, do poczytania dla pragnących zapoznać się z jej treścią. Jest w niej parę stwierdzeń z którymi się nie zgadzamy, ale w olbrzymiej części jest na pewno godna przeczytania i zastosowania. Tłumaczona z języka rosyjskiego na polski.

C.H.Mackintosh - Notes on Exodus - Księga Wyjścia

Książka bez korekty błędów, do poczytania dla pragnących zapoznać się z jej treścią. Jest w niej parę stwierdzeń z którymi się nie zgadzamy, ale w olbrzymiej części jest na pewno godna przeczytania i zastosowania.

C.H.Mackintosh - Notes on Genesis - Księga Rodzaju

Książka bez korekty błędów, do poczytania dla pragnących zapoznać się z jej treścią. Jest w niej parę stwierdzeń z którymi się nie zgadzamy, ale w olbrzymiej części jest na pewno godna przeczytania i zastosowania.