Jan 14:23

Słowo pisane

PRZEDMOWA

Moim życzeniem i modlitwą jest to, aby nasz niebiański Ojciec użył moich przemyśleń o posłuszeństwie do tego, aby pouczyć i wzmocnić młodych mężczyzn i młode niewiasty. To od ich posłuszeństwa i poświęcenia zależy pomyślność zboru i świata. Łaskawy Bóg niechaj hojnie im błogosławi!

Przez długi czas nie pojmowałem tego i nie było mi to tak rozświetlone, jak wielkie znaczenie w naszym życiu i dla naszej wiary ma posłuszeństwo niebiańskiemu Ojcu. Jakie niewyobrażalne możliwości wiążą się  z tym, gdy jesteśmy posłuszni, i jak cudownie i niesamowicie może nam Bóg przez nie błogosławić. Dlatego chciałbym w kilku zdaniach przedstawić wam to, co w tym temacie stało się dla mnie bardzo ważne. Chciałbym, aby moi czytelnicy nauczyli się tego, czego w swojej szkole pragnie nauczyć ich Jezus Chrystus.

Nasz niebiański Ojciec oczekuje od swoich dzieci tego, aby one każdego dnia całym swoim sercem, oddały się Jemu w posłuszeństwo. Bóg uzdalnia swoje dzieci do takiego działania. Bóg, dając nam obietnice Nowego Przymierza, dając nam jako dar Swojego Syna i Ducha Świętego, zatroszczył się o to, abyśmy mieli do tego doskonałe warunki. Jeżeli jesteś gotowy i pragniesz mieć nieustanną społeczność z Bogiem, to będziesz doświadczał w swoim życiu Bożej obecności i mocy, zobaczysz też,  jak wypełniają się Boże obietnice.

Jeśli ktoś z was chciałby rozpocząć takie życie, to musi podjąć decyzję, aby oddać swoje życie w całkowite posłuszeństwo Panu Bogu tak, aby każda sekunda twego życia, twoje myślenie i działanie zgodne było z Jego wolą.

Sama wiedza nie wystarczy. To Duch Święty musi otworzyć nam oczy na wspaniałość i moc Bożej chwały. Wtedy od razu i bezwarunkowo poddamy się w posłuszeństwo Bożej prawdy, i nie spoczniemy, póki nie dowiemy się wszystkiego, co Bóg chce dla nas uczynić.