Jan 14:23

Słowo pisane

I.Kargel - Rut Moabitka czyli "Część moja przypadła w miejscach uroczych"

Z języka rosyjskiego przetłumaczył K. Wojnikiewicz, 1997r.

Rozdziały