Jan 14:23

Słowo pisane

Andrew Murray „Życie modlitewne” - Tytuł oryginału: „The prayer life” - 1912 rok

Tłumaczenie jeszcze bez dokładnej korekty. Gdańsk 2018 rok 

Rozdziały