Jan 14:23

Słowo pisane

Zgromadzenia

zgr.03.05.2021 ranne Marian - „Zachowując Słowo Boże”

24.04.2021r. wieczorne Marian - Módlmy się gdyż z Jezusem Chrystusem wszystko jest możliwe

09.05.2021 wieczorne Marian - TOCZYMY DOBRY BÓJ UFAJĄC BOGU OD POCZĄTKU DO KOŃCA

01.04.2021r. wieczorne Marian - Rozmowa z Panem Jezusem Chrystusem

13 03 2021 wieczorne Marian - BÓG WSZYSTKIM WE WSZYSTKICH

Zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, którego kamieniem węgielnym jest sam Chrystus Jezus

16.04.2021r. – wieczorne Marian - Jemu dam diadem i koronę, gdyż ma do nich prawo

29 03 2021 wieczorne Marian - NASZE CIAŁO A DUCH BOŻY

11.04.2021r. Marian - Wstawianie się za potrzebującymi wstawiennictwa. (wieczorne)

12.04.2021 wieczorne Marian - Słabość otwarta na siły zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa

04.04.2021r. wieczorne Marian - Społeczność z Bogiem.

05.04.2021r. – wieczorne Mar cz.1 - Poznanie wszelki dobrodziejstw, jakie mamy w Jezusie Chrystusie

17 04 2021 Marian - MOWA O KRZYŻU JEST MOCĄ BOŻĄ

15.04.2021 r. wieczorne Marian - Gdy Noe wszedł do arki.

04.03.2021r. wieczorne - Śmiałość Chrystusa w nas

28.03.2021r. wieczorne - Światłość z nieba świecąca w nas

Zgr. 06.02.2021r. Znam uczynki twoje - otwarte drzwi.

02.04.2021 wieczorne Marian - Działanie bez Ducha i przez Ducha.

20.03.2021r. - wieczorne Marian cz.1 - Dzieci Boga

10. 04. 2021 Marian - A PAN IM POMAGAŁ