Jan 14:23

Słowo pisane

Zgromadzenia

20 06 2021 wieczorne Marian - MIŁOŚĆ CHRYSTUSOWA W NAS

11 06 2021 wieczorne Marian - GDY ZIARNO BOŻEGO SŁOWA PADŁO MIĘDZY CIERNIE

29.05.2021 Marian - Święty zaczyn i grzeszny zaczyn

12 06.2021 wieczorne Marian - GDY ZIARNO BOŻEGO SŁOWA WPADŁO W DOBRĄ ZIEMIĘ

12.06.2021r. Marian - Przez ciężkie doświadczenia do poznania łaski Boga

zgr.05.05.2021r Rozważanie Ew. Jana 10,1-18; Marian

03 06 2021 Marian - JEZUS CHRYSTUS WŚRÓD KPIN PIECZĘTOWAŁ NASZĄ ŚMIERĆ DLA GRZECHU

23.05.2021r. wieczorne Marian - Kto zważa na Słowo, znajduje szczęście

27 05 2021 wieczorne Marian - BOŻE W TWOICH ZAMYSŁACH WOBEC NAS NIKT CI NIE DORÓWNA

22 05 2021 Marian - MIŁOŚĆ ZAKRYWA MNÓSTWO GRZECHÓW

18 05 2021 wieczorne Marian - NIKOMU NIC ZŁEGO NIE UCZYNIŁ

20.05.2021 wieczorne Marian - po chrzcie

13.05.2021 wieczorne Marian - Bóg decyduje o wszystkim

18.04.2021r wieczorne Marian - Ten, który zaczął w nas dobre dzieło

29 04 2021 wieczorne Marian - I GDY WSZYSCY ZDUMIEWALI SIĘ NAD WIELKOŚCIĄ BOGA

14.05. 2021 wieczorne Marian - Nawróceni by służyć Bogu Żywemu

19.04.2021r. – wieczorne - Ziemio, ziemio, ziemio, słuchaj Słowa Pańskiego

13.04.2021r. wieczorne Marian - Wyprowadzeni z niewoli, aby żyć z Bogiem na wolności.

23.04.2021 wieczorne Marian - Będę śpiewał Panu, pókim żyw

27.04.2021 wieczorne Marian - Niesprawiedliwi Królestwa Bożego nie odziedziczą