Nagrania audio

Wiersz - Wzrok utracony w Adamie został odzyskany w Chrystusie