Nagrania audio

cz 20 Modląca się kazalnica rodzi modlące się ławki