Nagrania audio

cz 18 Kaznodzieja potrzebuje modlitwy wierzących