Nagrania audio

cz 17 Modlitwa jest znakiem duchowego przywództwa