Nagrania audio

cz 13 Łaska raczej z serca niż z głowy