Nagrania audio

28 Grzech a uświecenie, nieposłuszeństwo a posłuszeństwo