Nagrania audio

Obóz Chrześcijański 02.08.2020r (wieczorne) cz.12 Marian - Ojcowski dom radości

                                       OJCOWSKI DOM RADOŚCI

                                               02 08 2020 (wieczorne)

 Jest to pieśń o synu marnotrawnym.

Syn młodszy zanim się synem marnotrawnym stał, mieszkał z ojcem i ze starszym bratem w domu chwał.

A widząc brata swego jak żyje tam bez radości, pomyślał, że w świecie pewnie radość ma swe włości.

Nie niszcz radości z Ojca ci danej, ucz się korzystać z bogactwa Jego. Z przyjaciółmi swymi raduj się tym, co dał ci Ojciec w Królestwie Swym.

Jak pomyślał tak też postanowił uczynić i uczynił. Ojca o swoją część majętności poprosił i dostał ją.

Pełen złudnej nadziei, że teraz pewnie radość pozna, bo mając dużo majętności w świecie, radości dozna.

Nie niszcz radości z Ojca ci danej, ucz się korzystać z bogactwa Jego. Z przyjaciółmi swymi raduj się tym, co dał ci Ojciec w Królestwie Swym.

Starszy brat, gdy młodszy dom ojca już opuścił, bardzo się w swojej sprawiedliwości sam umocnił. Jeszcze bardziej teraz odmawiał sobie wszystkiego co ojciec mu dał, by radował się tym dnia każdego.

Nie niszcz radości z Ojca ci danej, ucz się korzystać z bogactwa Jego. Z przyjaciółmi swymi raduj się tym, co dał ci Ojciec w Królestwie Swym.

Młodszy syn zaś szukając radości w złym świecie, rozumiał coraz bardziej, że w nim są same śmiecie. A gdy znękany niepowodzeniem wejrzał w siebie, zrozumiał, że u ojca było mu dobrze, jak w niebie.

Nie niszcz radości z Ojca ci danej, ucz się korzystać z bogactwa Jego. Z przyjaciółmi swymi raduj się tym, co dał ci Ojciec w Królestwie Swym.

Pojął, że prawdziwa radość z miłością się brata, postanowił więc wrócić do ojca i do brata. Gdy wracał, korzył się bardzo w nowym sercu swoim. Ojca zobaczył biegnącego mu naprzeciw z radością.

Nie niszcz radości z Ojca ci danej, ucz się korzystać z bogactwa Jego. Z przyjaciółmi swymi raduj się tym, co dał ci Ojciec w Królestwie Swym.

Teraz zobaczył radość tak bardzo mu potrzebną, otrzymując łaskę od ojca, poznał ojcowską radość, która w serce jego, w chwale, w miłości ojca wkroczyła i jego, syna marnotrawnego, w radosnego zmieniła.

Nie niszcz radości z Ojca ci danej, ucz się korzystać z bogactwa Jego. Z przyjaciółmi swymi raduj się tym, co dał ci Ojciec w Królestwie Swym.

Niestety, starszy brat nie znał serca Ojca Niebiańskiego. Wydawało mu się, że zawsze trzyma się prawa zakonnego, że ojciec na pewno ceni sobie wszystko, co on uczył. Rozgniewał się więc, że brata, jego ojciec, do domu przyjął.

Nie niszcz radości z Ojca ci danej, ucz się korzystać z bogactwa Jego. Z przyjaciółmi swymi raduj się tym, co dał ci Ojciec w Królestwie Swym.

Uważał się o niebo lepszego od brata młodszego, bo nigdy, w żaden sposób nie opuścił domu ojcowskiego. Nie zauważył, że w nim straszna pycha miejsce posiadła i całą radość pochodzącą z ojca, niezauważalnie zjadła.

 

Wiecie, w tej przypowieści, opowieści Pana Jezusa Chrystusa, jest jedno wielkie smutne doświadczenie - starszy brat nie wszedł do domu radości. Nie niszcz radości, nigdy nie zachowuj się tak, jak byś nie miał bogactwa od Boga ci danego. A gdy ktoś nawróci się i przyjdzie, i będzie cieszyć się z tego, co Bóg mu dał, nie patrz na niego tak jakby: Co on? Chodził w świecie i żył w grzechach, a teraz się wielce cieszy. A ja tu żyję cały czas i nigdy nie mogłem razem z innymi się cieszyć, bo Ojciec nigdy nie pozwolił mi się tak cieszyć, jak temu komuś teraz, co wraca. Nie niszcz radości, żyj radością. Żyjesz w domu Ojca? Raduj się, bo tam prawdziwie mieszka radość Ojca. Lepiej, mimo wszystko, Jezus pokazał, że mimo wszystko, że ten syn marnotrawny odszedł, jednakże zobaczył tam, że brakuje mu tego ojca. I zwróćcie uwagę, że ojciec, jedyny, miał nadzieję na powrót tego syna. Ponieważ kiedy ten syn marnotrawny był daleko, ojciec wybiegł mu naprzeciw. A więc ojciec wychodził każdego dnia z nadzieją, że pewnego dnia jego syn wróci i zobaczy prawdziwą radość. Widzicie, nie zobaczył jej w starszym bracie. Ten zakon, którego chwycili się faryzeusze i uczeni w Piśmie, stworzył taką bazę smutku, takiego zgorzknienia, że ci ludzie, którzy szukali i potrzebowali Boga, byli odepchnięci tym zgorzknieniem. Ale kiedy zobaczyli Ojca w Jezusie, wtedy ich to pociągnęło, pociągnęła ich radość, czysta, święta radość. Nie niszcz radości, nie bądź złym świadectwem dla innych. Raduj się w Panu zawsze. Bóg dał ci wszystko, żebyś się radował i radowała. Chcesz jagniątka? Bóg mówi: Bierz, raduj się, spożywaj z przyjaciółmi, bądź zawsze w domu wesela. Chcesz się cieszyć? Raduj się, mówi Ojciec. Nigdy w sercu Ojca nie było tego, żeby Jego synowie chodzili w smutkach, w żalach. Ojciec zawsze chciał, żeby to był dom radości. Amen.

Lista nagrań w tym folderze