Nagrania audio

zgr.27.05.1995r Marian Ł ''Modlitwa i post w służbie u Pana''

Lista nagrań w tym folderze