Nagrania audio

zgr.16.11.1995r [czwartek] Marian '' Bo wszyscy szukają swego, a nie tego, co Chrystusa ''

Lista nagrań w tym folderze