Nagrania audio

zgr.08.08.1995r [wtorek] Marian '' Wszystko mi wolno, ale nie wszystko jest pożyteczne ''

Lista nagrań w tym folderze