Nagrania audio

zgr.05.09.1995r [wtorek] Marian '' Lecz my pójdziemy służyć Bogu ''

Lista nagrań w tym folderze