Nagrania audio

zgr.03.08.1995r [czwartek] Marian '' Śmierć zniszczyła żywot i nieśmiertelność na jaśnię wywiódł przez Ewangelię '' Psalmy

Lista nagrań w tym folderze