Nagrania audio

06 zgr.21.03.1995r Marian Ł ''Patrzenie z wiarą na Jezusa''

Lista nagrań w tym folderze