Aktualności

Idźmy wzwyż

Dzięki Bogu idźmy dalej wzwyż
Rozkoszując się Panem Jezusem
A On czynić w nas będzie dobro
Potrzebne nam i tym wokół nas

Wzrastajmy i dzisiaj w łasce u Boga i u ludzi.

Życie według planu Bożego

Panie Jezu racz poszczęścić nam
Rozwiń i dzisiaj przed nami plan
Drogi naszego życia wiecznego
Jeszcze na ziemi prowadzonego

Okazuj nam przez Ducha Twego
Głębokości bogactwa Bożego
Nam w Tobie od Ojca danego
Byśmy żyjąc korzystali z niego.

Żyjmy i dzisiaj według planu Ojca naszego trwając w Synu Jego.

Odnalezieni

Jak to dobrze, że znalazł nas Jezus
Obmył nas z grzechu w krwi Swej
Napełnił nas szlachetnością Swą
Połączył z niebem miłością Swą

Obdarzył nas życiem wiecznym
Do bycia z Bogiem koniecznym
Trwajmy więc cali w Chrystusie
Idąc w Nim do ojczyzny w niebie.

Powodzenia Bożego w dojściu do celu tego.

Skarb

W Jezusie Bóg skarb nam dał
Czyniąc nas bogaczami z nieba
Żyjącymi na ziemi na wolności
Bez jakichkolwiek tu zależności

W Jezusie Chrystusie mamy:
Niewyczerpalne źródło miłości
Niewyczerpalne źródło świętości
Niewyczerpalne źródło radości
Niewyczerpalne źródło jedności...

Bądźmy zawsze bogatymi w Panu Jezusie Chrystusie.

Dodano pieśni do folderu Muzyka/Pieśni nagrywane ostatnio

Do folderu Muzyka/Pieśni nagrywane ostatnio - tutaj.

Zgromadzenia

Dodaliśmy zgromadzenia z 08.2016 do folderu Kazania/Zgromadzenia.