Aktualności

Owoc życia prawdę pokazuje

Za tym idziesz dzisiaj człowieku
Co masz w sercu i umyśle swym
Tak jak diabeł lub jak Chrystus
Żyjesz zgodnie z sercem swym.

Owoc życia twego to pokazuje, kto w tobie miejsce zajmuje.

Dwie armie

Dwie armie wojnę z sobą toczą
Lecz między nimi jest ta różnica
Że jedna złem w dobro uderza
A druga dobrem zło zwycięża

Wojna ta jest na śmierć i życie
Nie ma żadnych ulg dla wrogów
Bo jedni walczą o porzucenie zła
A drudzy o porzucenie dobra

A czynić dobro nie ustawajmy
Dając szansę wrogom naszym
By zrozumieli to, że Jezus umarł
By ich uwolnić od życia w sile zła

Niech duch nasz, dusza i to ciało
Zachowane będą w czystości tej
Z jaką Chrystus chodził po ziemi
Aby zbawić nas od natury złej.

Zgodnie z rozkazami Wodza w zło dobrem uderzajmy.

Pomyśl szczerze człeku miły

Każdy człowiek wie co chce / Ale co jest dobre czy już wie?
Święty Bóg jedynie dobry jest / On dał ci Syna, pewnie już wiesz? 

Jak poruszyć sumienie każdego / Co ucieka od dobrego do złego
Aby kiedyś nie musiał usłyszeć / Na sądzie wyroku skazującego

Pomyśl szczerze człeku miły / Skąd do życia czerpiesz swe siły
Czy ze świata religii i ateizmu / Czy z Jezusa bez materializmu

Czyś Go przyjął i już Jego jest? / Czyś ochrzczony w Jego śmierć?
Czyś narodzony na nowo w Nim? / I w Nim żyjesz w mocy Jego sił?

Czy Boga za Ojca w Nim już masz? / Czy w świętości jak On trwasz?
Czyś gotowy(a) na spotkanie z Nim? / Gdy powróci będziesz wiecznie żył?

Jeśli pełnisz wolę Boga cały czas / To Syna Bożego za Brata masz
On jest to prawdziwe dobro Boże / Które żyć ci z Bogiem pomoże

Niech naszą prawdziwą odpowiedzią za życia ziemskiego będzie TAK bo to jest Bożej miłości dla nas znak.

Następne zgromadzenia

Zgromadzenia z października 2016 tutaj

Nasze zdolności

To jesteśmy zdolni sami z siebie
Uczynić każdemu człowiekowi
Co każdy człowiek zdolny jest
Sam z siebie uczynić także nam.

W Panu Jezusie jesteśmy uzdolnieni do czynienia więcej niż sami z siebie.

Bóg Syna Swego nam dał

Początkiem dnia każdego Jezus / Wczoraj, dziś i na wieki z nami
Niezmiennie czyniący nam Sam / To co też i Ojciec uczyniłby nam

Najwspanialszy dany Darze nam / W podziwie patrzymy na Ciebie
Pokolenia przychodzą i odchodzą / A Ty wobec nas jesteś Ten Sam

Żadne nie ma inaczej niż drugie / Każdemu dane jest mieć Ciebie
Który dajesz nam Samego Siebie / Byśmy żyli na ziemi jak w niebie

Twa cenność nieporównywalna / Wszystko inne traci swą wartość
Wobec bogactwa chwały Twojej / Jaką rozświetliłeś nam nasze dni

Przebacz temu, co Ciebie widzi / I samego siebie się już wstydzi
Chętnie umiera na krzyżu Twym / By nie zasłaniać Cię życiem złym.

Bądźmy mądrymi trwając w Jezusie Chrystusie każdego dnia.

 

Następne zgromadzenia

Wrzesień 2016 tutaj

Przebaczenie powiedziało Złości

Przebaczenie powiedziało Złości, że nie ma do niej miłości, ale że miłuje Wolność i z nią chce w małżeństwie żyć. Złość się na Przebaczenie więc obraziła i się od niego odwróciła. Zaczęła szukać męża innego co z Przebaczeniem nic nie ma wspólnego. Znalazła go, gdy spotkała Zawistnego, co w każdym widzi zawsze coś złego. Tak się oni mocno ze sobą związali, że razem na zawsze do Gehenny wyjechali. Przebaczenie zaś żyjąc z Wolnością odeszli razem do Nieba, by żyć tam wiecznie z Miłością czekających na nich z wieczną Radością. Tak i my zwyciężamy pokusy Złości w codzienności, przez to, że przebaczamy, bo Wolność ku temu w Chrystusie mamy.

Dążmy zawsze do tego, aby łączyć dobro z dobrem, a nigdy ze złem.

Trwajmy zawsze w Jezusie

W Panu Jezusie wszystko mam
On mnie wiedzie do nieba bram
Również i ty tam wejście masz
Bo w Nim wiernie stale trwasz

Trwajmy zawsze w Jezusie i owocujmy życiem Jego w nas.

Dalej za Panem

Dalej za Panem naszym idziemy
W czystości Jego chętnie żyjemy
To krok następny ku wieczności
Według Ojca danej nam miłości

Nic nieczystego tam nie wejdzie
Ale każdy trwający w Chrystusie
Tam ma swój upragniony dom
W którym Bóg Ojciec czeka nań

"W domu Ojca Mego wiele jest mieszkań" - powiedział Pan Jezus.