Aktualności

Nasze zdolności

To jesteśmy zdolni sami z siebie
Uczynić każdemu człowiekowi
Co każdy człowiek zdolny jest
Sam z siebie uczynić także nam.

W Panu Jezusie jesteśmy uzdolnieni do czynienia więcej niż sami z siebie.

Bóg Syna Swego nam dał

Początkiem dnia każdego Jezus / Wczoraj, dziś i na wieki z nami
Niezmiennie czyniący nam Sam / To co też i Ojciec uczyniłby nam

Najwspanialszy dany Darze nam / W podziwie patrzymy na Ciebie
Pokolenia przychodzą i odchodzą / A Ty wobec nas jesteś Ten Sam

Żadne nie ma inaczej niż drugie / Każdemu dane jest mieć Ciebie
Który dajesz nam Samego Siebie / Byśmy żyli na ziemi jak w niebie

Twa cenność nieporównywalna / Wszystko inne traci swą wartość
Wobec bogactwa chwały Twojej / Jaką rozświetliłeś nam nasze dni

Przebacz temu, co Ciebie widzi / I samego siebie się już wstydzi
Chętnie umiera na krzyżu Twym / By nie zasłaniać Cię życiem złym.

Bądźmy mądrymi trwając w Jezusie Chrystusie każdego dnia.

 

Następne zgromadzenia

Wrzesień 2016 tutaj

Przebaczenie powiedziało Złości

Przebaczenie powiedziało Złości, że nie ma do niej miłości, ale że miłuje Wolność i z nią chce w małżeństwie żyć. Złość się na Przebaczenie więc obraziła i się od niego odwróciła. Zaczęła szukać męża innego co z Przebaczeniem nic nie ma wspólnego. Znalazła go, gdy spotkała Zawistnego, co w każdym widzi zawsze coś złego. Tak się oni mocno ze sobą związali, że razem na zawsze do Gehenny wyjechali. Przebaczenie zaś żyjąc z Wolnością odeszli razem do Nieba, by żyć tam wiecznie z Miłością czekających na nich z wieczną Radością. Tak i my zwyciężamy pokusy Złości w codzienności, przez to, że przebaczamy, bo Wolność ku temu w Chrystusie mamy.

Dążmy zawsze do tego, aby łączyć dobro z dobrem, a nigdy ze złem.

Trwajmy zawsze w Jezusie

W Panu Jezusie wszystko mam
On mnie wiedzie do nieba bram
Również i ty tam wejście masz
Bo w Nim wiernie stale trwasz

Trwajmy zawsze w Jezusie i owocujmy życiem Jego w nas.

Dalej za Panem

Dalej za Panem naszym idziemy
W czystości Jego chętnie żyjemy
To krok następny ku wieczności
Według Ojca danej nam miłości

Nic nieczystego tam nie wejdzie
Ale każdy trwający w Chrystusie
Tam ma swój upragniony dom
W którym Bóg Ojciec czeka nań

"W domu Ojca Mego wiele jest mieszkań" - powiedział Pan Jezus.

Idźmy wzwyż

Dzięki Bogu idźmy dalej wzwyż
Rozkoszując się Panem Jezusem
A On czynić w nas będzie dobro
Potrzebne nam i tym wokół nas

Wzrastajmy i dzisiaj w łasce u Boga i u ludzi.

Życie według planu Bożego

Panie Jezu racz poszczęścić nam
Rozwiń i dzisiaj przed nami plan
Drogi naszego życia wiecznego
Jeszcze na ziemi prowadzonego

Okazuj nam przez Ducha Twego
Głębokości bogactwa Bożego
Nam w Tobie od Ojca danego
Byśmy żyjąc korzystali z niego.

Żyjmy i dzisiaj według planu Ojca naszego trwając w Synu Jego.

Odnalezieni

Jak to dobrze, że znalazł nas Jezus
Obmył nas z grzechu w krwi Swej
Napełnił nas szlachetnością Swą
Połączył z niebem miłością Swą

Obdarzył nas życiem wiecznym
Do bycia z Bogiem koniecznym
Trwajmy więc cali w Chrystusie
Idąc w Nim do ojczyzny w niebie.

Powodzenia Bożego w dojściu do celu tego.

Skarb

W Jezusie Bóg skarb nam dał
Czyniąc nas bogaczami z nieba
Żyjącymi na ziemi na wolności
Bez jakichkolwiek tu zależności

W Jezusie Chrystusie mamy:
Niewyczerpalne źródło miłości
Niewyczerpalne źródło świętości
Niewyczerpalne źródło radości
Niewyczerpalne źródło jedności...

Bądźmy zawsze bogatymi w Panu Jezusie Chrystusie.