Aktualności

Zgromadzenia z lipca 2017

Zgromadzenia z lipca 2017 tutaj

zgromadzenia z czerwca 2017

zgromadzenia z czerwca 2017 tutaj

zgromadzenia z maja 2017r.

zgromadzenia z maja 2017r. tutaj

zgromadzenia z kwietnia 2017r

zgromadzenia z kwietnia 2017r tutaj

zgromadzenia z marca 2017r

zgromadzenia z marca 2017r tutaj

Świat i Kościół

Czas to pieniądz, mówi świat
Czas to służba, mówi Kościół
Żyć nie umierać, mówi świat
Umierać, aby żyć, mówi Kościół

Takie to świat i Kościół myśli mają
Idą razem a kogo innego się trzymają
Inny cel jest przed ich oczami i sercami
I innymi się radują w ich życiu zmianami

Świat ciągnie ku ziemskiemu zadowoleniu
Kościół ciągnie ku niebiańskiemu objawieniu.

Czas

Wiem, że czas radośnie biegnie, do celu przez Boga ustalonego
By na końcu swego maratonu, miejsca ustąpić nieskończonemu

Bóg tak bowiem czas stworzył, aby wskazywał na przemijanie
I ostrzegał sobą żyjących, że ich życie bez Boga przemija wraz z nim

Wykorzystujmy przemijający czas, by nieskończony ogarnął w Bogu i nas

Owoc życia prawdę pokazuje

Za tym idziesz dzisiaj człowieku
Co masz w sercu i umyśle swym
Tak jak diabeł lub jak Chrystus
Żyjesz zgodnie z sercem swym.

Owoc życia twego to pokazuje, kto w tobie miejsce zajmuje.

Dwie armie

Dwie armie wojnę z sobą toczą
Lecz między nimi jest ta różnica
Że jedna złem w dobro uderza
A druga dobrem zło zwycięża

Wojna ta jest na śmierć i życie
Nie ma żadnych ulg dla wrogów
Bo jedni walczą o porzucenie zła
A drudzy o porzucenie dobra

A czynić dobro nie ustawajmy
Dając szansę wrogom naszym
By zrozumieli to, że Jezus umarł
By ich uwolnić od życia w sile zła

Niech duch nasz, dusza i to ciało
Zachowane będą w czystości tej
Z jaką Chrystus chodził po ziemi
Aby zbawić nas od natury złej.

Zgodnie z rozkazami Wodza w zło dobrem uderzajmy.

Pomyśl szczerze człeku miły

Każdy człowiek wie co chce / Ale co jest dobre czy już wie?
Święty Bóg jedynie dobry jest / On dał ci Syna, pewnie już wiesz? 

Jak poruszyć sumienie każdego / Co ucieka od dobrego do złego
Aby kiedyś nie musiał usłyszeć / Na sądzie wyroku skazującego

Pomyśl szczerze człeku miły / Skąd do życia czerpiesz swe siły
Czy ze świata religii i ateizmu / Czy z Jezusa bez materializmu

Czyś Go przyjął i już Jego jest? / Czyś ochrzczony w Jego śmierć?
Czyś narodzony na nowo w Nim? / I w Nim żyjesz w mocy Jego sił?

Czy Boga za Ojca w Nim już masz? / Czy w świętości jak On trwasz?
Czyś gotowy(a) na spotkanie z Nim? / Gdy powróci będziesz wiecznie żył?

Jeśli pełnisz wolę Boga cały czas / To Syna Bożego za Brata masz
On jest to prawdziwe dobro Boże / Które żyć ci z Bogiem pomoże

Niech naszą prawdziwą odpowiedzią za życia ziemskiego będzie TAK bo to jest Bożej miłości dla nas znak.